Oferujemy Państwu szereg możliwości zabezpieczenia sytuacji majątkowej najbliższej rodziny poprzez ubezpieczenia na życie m.in. również jako zabezpieczenie kredytu do banku.

Polisy takie mogą zarówno chronić życie ubezpieczonego jak również spełniać rolę ubezpieczenia wypadkowego lub też emerytalnego.

Obecnie ubezpieczenia na życie mogą realizować zarówno oszczędzanie na emeryturę – gwarantując określony poziom życia, jak i również inwestowanie na emeryturę – gwarantujące wyższy poziom życia po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Dodatkowo polisę taką można rozszerzyć o pakiet usług medycznych dla ubezpieczonego oraz jego całej rodziny, uwzględniając najmłodszych wykupując również ubezpieczenie posagowe.

W związku z różnorodnością produktów oraz ich głównego celu zapraszamy do rozmowy z naszymi doradcami , którzy dobiorą do Państwa potrzeb najbardziej odpowiednią formę ubezpieczenia.

W tym celu prosimy o wypełnienie formularza online lub kontakt z naszym biurem.