Gwarancje finansowe:

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu ułatwienia współpracy z kontrahentami oferujemy pośrednictwo w uzyskaniu gwarancji:

 • zapłaty wadium,
 • należyte wykonanie kontraktu,
 • właściwego usunięcia wad lub usterek,
 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
 • zapłaty zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego,
 • zapłaty wierzytelności kontraktowych,
 • zapłaty za roboty budowlane,
 • wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych,
 • zapłaty długu celnego.

Są to alternatywne formy zabezpieczenia w stosunku do produktów bankowych ze względu na mniejszy koszt oraz łatwiejszy dostęp.

Pozwalają one:

 • uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych
 • umożliwiają uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie
 • potwierdzają dobrą kondycję finansową firmy
 • zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera w biznesie