Bądź przezornym rodzicem! Kup ubezpieczenie „Generali z myślą o NNW”
Pakiet dla dziecka, które działa całą dobę, w żłobku, przedszkolu, szkole, w domu czy na wakacjach.

Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie dziecka, ale nikt nam go nie zagwarantuje. Dlatego pomyśl o ubezpieczeniu. Dzięki „Generali, z myślą o NNW”. Pakiet dla dziecka otrzymasz wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania czy nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie działa przez cały rok, w kraju, za granicą, w przedszkolu, w szkole i w czasie zajęć pozalekcyjnych. Obejmuje dzieci od narodzin do 18 roku życia i osoby do 26 roku życia kontynuujące naukę.

W jakich sytuacjach zapewniamy wsparcie?

Poważne zachorowanie – Generali wypłaci świadczenie w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania min. cukrzycy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolność nerek.

Pobyt w szpitalu – Generali wypłaci świadczenie za pobyt w szpitalu:

  • z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwa co najmniej 5 dni)
  • z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwa co najmniej 2 dni)
  • wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt trwa co najmniej 3 dni)

Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku – Generali wypłaci świadczenie min. za złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.

Pogryzienie przez zwierzęta – Generali wypłaci świadczenie wskutek pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta, w tym także przez kleszcze, jeśli wskutek jednego zdarzenia dziecko przebywało w szpitalu powyżej 2 dni.

Oprócz wypłaty świadczenia Generali zwraca koszty:

  • wycieczki szkolne, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
  • odbudowa stomatologiczna zębów stałych np. gdy dziecko przewróciło i uszkodziło stały ząb,
  • zakup leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby.