ubezpieczenia krakówsaled ubezpieczeniaubezpieczenia na życie kraków

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Oferta dla rolników obejmuje:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia  gospodarstwa rolnego
  • Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych
  • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
  • Ubezpieczenia maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego od uszkodzeń i kradzieży (AGROCASSCO)
  • Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium RP
  • Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży autocasco
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Aby zapoznać się ze szczegółami oferty wypełnij formularz online  a my skontaktujemy się z Tobą.

PFiU Sal-ed
os.Złotego Wieku 23,31-617 Kraków
tel : 126480172
tel kom: +48602152227
tel kom: +48694812798   
e-mail : biuro@saled.pl
Tagi

ubezpieczenia Kraków

, ubezpieczenia na życie Kraków, ubezpieczenie na życie Kraków, ubezpieczenia samochodowe Kraków, ubezpieczenie samochodu Kraków, ubezpieczenia majątkowe Kraków, ubezpieczenie komunikacyjne Kraków,

tanie ubezpieczenia Kraków

, tanie AC Kraków, tanie OC Kraków, Saled ubezpieczenia,