ubezpieczenia krakówsaled ubezpieczeniaubezpieczenia na życie kraków

Ubezpieczenia finansowe dla firm

Gwarancje finansowe:

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu ułatwienia współpracy z kontrahentami oferujemy pośrednictwo w uzyskaniu gwarancji:

 • zapłaty wadium,
 • należyte wykonanie kontraktu,
 • właściwego usunięcia wad lub usterek,
 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
 • zapłaty zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego,
 • zapłaty wierzytelności kontraktowych,
 • zapłaty za roboty budowlane,
 • wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych,
 • zapłaty długu celnego.

Są to alternatywne formy zabezpieczenia w stosunku do produktów bankowych ze względu na mniejszy koszt oraz łatwiejszy dostęp.

Pozwalają one:

 • uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych
 • umożliwiają uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie
 • potwierdzają dobrą kondycję finansową firmy
 • zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera w biznesie.

Zapraszamy do współpracy.

PFiU Sal-ed
os.Złotego Wieku 23,31-617 Kraków
tel : 126480172
tel kom: +48602152227
tel kom: +48694812798   
e-mail : biuro@saled.pl
Tagi

ubezpieczenia Kraków

, ubezpieczenia na życie Kraków, ubezpieczenie na życie Kraków, ubezpieczenia samochodowe Kraków, ubezpieczenie samochodu Kraków, ubezpieczenia majątkowe Kraków, ubezpieczenie komunikacyjne Kraków,

tanie ubezpieczenia Kraków

, tanie AC Kraków, tanie OC Kraków, Saled ubezpieczenia,