ubezpieczenia krakówsaled ubezpieczeniaubezpieczenia na życie kraków

Majątkowe

Oferujemy Państwu kompleksowe ubezpieczenie mieszkań, domów oraz domów w budowie. Z związku z różnorodnością produktów postaramy się dobrać odpowiednio szeroki zakres ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie.

Dbając o atrakcyjną cenę ubezpieczenia udzielamy szereg zniżek m.in. za posiadanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, bezszkodowość, kontynuację, jednorazową opłatę.
Dla nowych klientów dodatkowa zniżka do 20%.

Zajmujemy się również ubezpieczeniami nieruchomości wymaganymi do uzyskania kredytu. Każde proponowane przez nas towarzystwo ubezpieczeń jest honorowane przez banki.

Aby zapoznać się ze szczegółami oferty wypełnij formularz online a my skontaktujemy się z Tobą .


 Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie obejmie kompleksową ochroną ubezpieczeniową Twoje mieszkanie lub dom oraz to, co w nim zgromadziłeś. Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.Przedmiot ubezpieczenia: dom jednorodzinny, lokal mieszkalny budynek gospodarczy, obiekty małej architektury, ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia .Zakres ochrony: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, lawina, deszcz nawalny, zapadanie lub osuwanie się ziemi, śnieg, dym, sadza, zalanie, trzęsienie ziemi, powódź. 

 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem.Przedmiot ubezpieczenia: ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, przedmioty o wysokiej wartości .Zakres ochrony: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.Zakres ochrony: Ochrona przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej Twojej i Twoich bliskich, np. za spowodowanie wypadku podczas jazdy na rowerze, przez opiekunkę do dzieci lub pomoc domową.

 • Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia.Zakres ochrony: Ochrona obejmuje przypadkowe stłuczenie lub uszkodzenie szyb okiennych i drzwiowych, oszklenia ścian i dachów, luster. 

 • Ubezpieczenie assistance dla domu. Zakres ochrony: Ochrona zapewnia usunięcie awarii w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu, mieszkanie zastępcze - jeśli awaria uniemożliwia korzystanie z mieszkania, oraz pomoc w wymianie zniszczonych podczas włamania zamków.

Ubezpieczenie Domu Jednorodzinnego

Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Twojej nieruchomości.
Ubezpieczenie obejmuje:

 • pożar,

 • uderzenie pioruna, 

 • wybuch, implozję,

 • upadek pojazdu powietrznego,

 • uderzenie pojazdu mechanicznego,

 • huragan,

 • powódź, zalanie,

 • grad,

 • ciężar śniegu lub lodu,

 • zapadanie się ziemi,

 • osuwanie się ziemi i lawinę

Dodatkowo możesz ubezpieczyć elementy stałe i ruchomości domowe od powyższych ryzyk oraz od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji po dokonanej kradzieży lub rabunku.

Ubezpieczenie domu w budowie

Inwestujesz w budowę domu. Czy dbasz również o bezpieczeństwo tej inwestycji? Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,

 • garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,

 • należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonych domach.

Domy jednorodzinne oraz ich stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek:

 • pożaru,

 • uderzenia pioruna,

 • wybuchu,

 • upadku statku powietrznego,

 • zalania,

 • huraganu,

 • spływu wód po zboczach,

 • gradu,

 • osunięcia się ziemi,

 • zapadania się ziemi,

 • lawiny,

 • katastrofy budowlanej.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi oraz kradzieży .

Ubezpieczenie domków letniskowych

Kiedy wracasz do domu z urlopu martwisz się, co dzieje się z Twoim domkiem letniskowym? Właśnie do osób takich, jak Ty, adresowana jest nasza oferta - specjalne ubezpieczenie, które sprawi, że każdy właściciel domku nad jeziorem będzie mógł spać spokojnie - nie tylko podczas wakacji.

 • ubezpieczasz domek letniskowy wraz z mieniem ruchomym i elementami stałymi,

 • dzięki opcjom dodatkowym możesz rozszerzyć zakres ochrony.

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku.

Za domek letniskowy uznaje się zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

 

PFiU Sal-ed
os.Złotego Wieku 23,31-617 Kraków
tel : 126480172
tel kom: +48602152227
tel kom: +48694812798   
e-mail : biuro@saled.pl
Tagi

ubezpieczenia Kraków

, ubezpieczenia na życie Kraków, ubezpieczenie na życie Kraków, ubezpieczenia samochodowe Kraków, ubezpieczenie samochodu Kraków, ubezpieczenia majątkowe Kraków, ubezpieczenie komunikacyjne Kraków,

tanie ubezpieczenia Kraków

, tanie AC Kraków, tanie OC Kraków, Saled ubezpieczenia,